If I can't picture it, I can't understand it (A. Einstein)


Extrapool

Extrapool is als podium en productiehuis actief op drie werkvelden: sound, art en print. Ook zijn vele posters te vinden in Nijmegen.

Hewlett-Packard HP PhotoSmart, M.8mm F2.8, ISO 100, 1/600SOCIAL

MORE WEBSITES